You are here

מאמרים ופרקים מספרים

הייתי וזה מה שראיתי
רשמיו של ישי ספרים מנוף חייו

הסוד של רנה
מתוך המבוא לספר אני ואינך של הציירת והמשוררת רנה רוט בקין

יונדב רוצה להתגייס לפלמ"ח
סיפור היסטורי לילדים מאת שרגא פלד

מהמפי להנסל ליוסל ארליך
יוסקה אראלי: סיפור חייו - הספר המלא

מה אתה בכלל יודע על השפיגלים?
מתוך המבוא לסיפור חייו של משה שפיגל

עמירם כרמלי (אודלסמן) נכנס לפנסיה
סיפור חייו ומשפחתו של עמירם כרמלי - הספר המלא.

שב"כ מפא"י / אילן שטייר
על ראשית דרכו של מוריס בן שושן בפוליטיקה המקומית בעכו, ועל הקושי להיות פוליטיקאי עצמאי בסוף שנות החמישים.